ชลบุรี ยอดโควิด-19 ยังพุ่งสูงไม่หยุด

โควิดชลบุรี

ชลบุรี ยอดโควิด-19 ยังพุ่งสูงไม่หยุด

     ชลบุรี ยอดโควิด-19 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ได้รายงานว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,666 ราย รวมสะสม 41,694 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 19,704 ราย รักษาหายแล้ว 21,779 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย รวมผู้เสียชีวิต 211 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อ 10 รายในทุกอำเภอ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในเขตศรีราชา 544 เมืองชลบุรี 416 บางละมุง 201 บ้านบึง 106 พานทอง 126 สัตหีบ 40 พนัสนิคม 85 บ่อทอง 16 เกาะจันทร์ 24 หนองใหญ่ 16 พร้อมกัน

การติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากสถานประกอบการ 21 แห่ง ตลาด 5 แห่ง ค่ายคนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง ปัจจุบัน มีการค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมด 1,329 ราย การค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น 1,050 รายการ และกำลังรอรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

นายภัคธร เธียรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ชลบุรี ผกก.จัดการเหตุฉุกเฉิน จ.ชลบุรี ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงตรวจพบการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางแห่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคระบาดได้

ห้ามเข้าออกสถานประกอบการเพิ่มอีก 5 แห่ง ในจังหวัด ชลบุรี

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 85/2564 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในที่ทำงานและค่ายคนงานก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี ดังนั้นเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในวงจำกัดไม่ให้มีการระบาดในวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ปิดสถานประกอบการ “บริษัท เจ็ท อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด” ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11-24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

2. ปิดการจัดตั้ง “บริษัท สยามโคนัน จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจบริการฉีดพ่น เคลือบชิ้นงานทุกประเภท ซึ่งตั้งอยู่ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-14 สิงหาคม 2564

3. ห้ามใครเข้าออก “บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด” ผู้ผลิตถุงมือยางชั้นนำ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และที่พักสำหรับพนักงานของบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคระบาดที่กำหนดโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

4. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าออกค่ายคนงานก่อสร้าง “บริษัท ไออีทีแอล จำกัด” ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงกลั่นพลังงานสะอาดเครือไทยออยล์ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2564 เว้นแต่ได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

5. ห้ามผู้ใดเข้า-ออก “บริษัท โอทีอาร์ วิล เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด” ผลิตชิ้นส่วนสำหรับล้อ กระทะ ยางรถยนต์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีร่วมกับนายอำเภอในท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ดังกล่าว และเจ้าของ ผู้ดำเนินการ พนักงาน และพนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 

ก่อนหน้านี้ : ยอดโควิด