Category: Luxury vehicle

ประวัติย่อของ Rolls-Royce รถหรูจากเมืองผู้ดีอังกฤษ

Rolls-Royce หรือ “โรลส์-รอยซ์”  ผู้บุกเบิกของ Rolls-Royce (Charles Rolls – Sir Henry Royce) Rolls-Royce  หรือ  โรลส์-รอยซ์   นั้นเป็นแบรนด์รถยนต์อังกฤษที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ปี 1904 ก่อตั้งโดย Charles Rolls และ Henry Royce  (เฟดริก…