ประธานาธิบดี อัฟกันเผย “ดูไบ” หนีเพื่อชาติ สนับสนุนการเจรจาตอลิบาน ย้ำไม่ได้พก 5 พันล้าน!

ประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี อัฟกันเผย “ดูไบ” หนีเพ […]